NOW, THIS IS
OUR BLOG

HEAD TO THE TREND

WE ALWAYS LEARNING AND IMPROVEMENT

We strive to take the lead in mastering the latest development techniques. So even when it comes to a cutting-edge product, we’ll rise to the challenge.

Tell us your most ambitious ideas and let us work the magic. We’ll do all the hard work so you can sit back and enjoy a smooth running system and watch it get you to the big goal.

We offer full-range services, you name it, we can do it_

Findsoft
Blockchain hoạt động như thế nào?
bitcoin - November 23, 2018

Bitcoin ra đời để giải quyết vấn đề double-spending trong lưu hành tiền kỹ thuật số. Nhưng nó đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới cho các nền tảng lưu trữ hiện đại, dựa vào 3 đặc điểm: phân tán sổ sách, toàn vẹn dữ liệu, và tự chủ hệ thống. Vậy bitcoin/blockchain thể hiện 3 đặc điểm đó ra sao?

Blockchain - Một phần của lịch sử
bitcoin - August 22, 2018

Satoshi Nakamoto - là ai nhỉ? Nghe quen quen. Xời, click click 2 nhát và đã có kết quả: Cha đẻ của Bitcoin - Yeah, một đồng tiền đắt giá. Vậy còn "blockchain" là sao nữa? Có phải công nghệ đắt giá gì ko? Ai là cha đẻ của nó, cũng là Satoshi sao?